lauantai 25. lokakuuta 2008

Leena Tamminen (Naislista)

1. ei, sillä luonnollinen rantaviiva on kaunis

2. ei niitä on jo rakenettu liikaa rantaviiva pitää olla kaikkien kaupunkilaisten virksityskäytössä

3. ei

4. ei sijoituspaikka voisi olla muualla

5.  -
 
6. Mertolla
 
7. kyllä

keskiviikko 22. lokakuuta 2008

Risto Ranki (KOK)

1. Yleisesti en kannata täyttömaalle rakentamista. Kaupungilla on nyt runsaasti uusia rakennusalueita käytettävissään.
 
2. Rakentamattomat rannat tulee pääsääntöisesti pitää virkistyskäytössä.
 
3. Asuntolaivat palvelevat vain hyvin pientä joukkoa eivätkä luontevasti sovi Suomen talveen.
 
4. Helikopterikenttä tarvitaan, mutta se on sijoitettava paikkaan, jossa melu ei häiritse asutusta liikaa.
 
5. Keskustatunneli ei nyt ole ajankohtainen, mutta maankäyttövarauksia ei pidä poistaa, jotta tulevaisuudessa sen rakentaminen ei olisi mahdotonta, jos se todetaan tarpeelliseksi.
 
6. Vesiliikenteen ohella tulisi vielä tutkia ratikkayhteyttä Kruunuvuorenrannasta Herttoniemen metroasemalle, sillä siltavaihtoehto on kallis eikä ongelmaton.
 
7. Ehdottomasti tarvitaan. Vain kokeilemalla löydetään hyvät reitit ja toimintamallit.

Veli-Heikki Klemetti (Vihreät)

1. Helsingin edustan merialueesta suurin osa kuuluu Helsinkipuistoon ja on arvokasta luonto- ja virkistysaluetta. Rakentaminen täyttömalle merelle on yhtä hölmöä kuin keskuspuiston pirstominen rakentamisella.Helsingissä on tyhjillään runsaasti toimitilaa ja tonttimaata myös asuntorakentamiseen. Mitään järjellistä syytä meren valtaamiseeen rakennusmaaksi ei ole.

2. Rannat pitää mieluummin vapauttaa rakentamiselta virkistyskäyttöön. Rakentamattomat rannat on kaavoitettava asukkaiden virkistykseen.

3. Kaisaniemenranta on olennainen osa Kaisaniemen puistoa ja tuhansien ihmisten ulkoilu- ja virkistysreitti. Yleiskaavassa Kaisaniemen puisto tai sen vesialue ei ole rakennusmaata. Kaisaniemen asuntolaivasatama on kulttuuriympäristön kannalta tuhoisa. Asunto- tai toimistotarjonnan kannalta asuntolaivasatama on täysin tarpeeton hanke. Asuntolaivasatamalle voidaan kaavoittaa sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti kelvolliset paikat uusilta asuinalueilta, esimerkiksi Kalasataman alueelta.

4. Hernesaaren edusta on Helsinkipuiston merialuetta eikä helikopterikenttä kuulu puistoon. Yli puoli kilometriä pitkä täyttöalue katkaisisi merinäkymät Lauttasaaresta itään ja rannikkoa myötäilevän veneilyreitin. Helikopterimelu pilaisi Pihlajasaaren ja lähialueen venesatamasaarten virkistysarvon.

5. Suunnitellussa muodossa keskustatunneli olisi lisäväylä autoliikenteelle ja huonontaisi myös asumisviihtyvyyttä ajoaukkojen läheisyydessä. Tällaista tunnelia ei pidä rakentaa. Tunnelipäätöksissä olisi sitouduttava autoliikenteen vähentämiseen nykyisessä katuverkossa ja varattava vapautuva katutila kevyelle ja joukkoliiikenteelle sekä asumisviihtyvyyden parantamiselle.

6. Siltaraitiotie on hylättävä toteuttamiskelvottomana ja kohtuuttoman kalliina joukkoliikenneratkaisuna. Ennen lopullisia päätöksiä Kruunuvuorenrannan joukkoliikenteestä on tutkittava muita vaihtoehtoja, esimerkiksi raideliikennevaihtoehto Kulosaaresta tai Herttoniemestä Laajasaloon, raitiotieyhteys Kulosaaren kautta ja Tullisaarensalmen alitse Kruunuvuorenrantaan ja vesijoukkoliikenne liityntävaihtoehtoineen Helsingin niemeltä Kruunuvuorenrantaan . Kustannustehokkain ja vähiten perusinvestointeja vaativa joukkoliikennevaihtoehto on lauttaliikenne. Lauttasatamista voidaan liityntäliikenne Laajasalossa hoitaa raitiovaunuilla ja Helsingin niemellä yhdistää lautta olemassaolevaan raitiotieverkkoon. Raitiotielautta on joustavin vaihtoehto. Raitiovaunut ajaisivat lautalle Katajanokalla, josta lautta kuljettaisi raitiovaunut Laajasaloon, missä raitovaunut kiertäisivät alueella ja ajaisivat takaisin lauttaan, joka toisi ne sitten Helsingin niemen ratiotieverkkoon. Raitiotieyhteys voisi toimia myös liityntäliikenteenä nykyiseen itämetroon.

7. Kyllä, mahdollisimman pian. Vesijoukkoliikenne Helsingin merellisten kaupunginosien välillä vahvistaa Helsingin merellisyyttä ja tarjoaa myös turisteille ainutlaatuisen mahdollisuuden kulkea meritse Suomen pääkaupungissa yhdessä asukkaiden kanssa. Vesijoukkoliikenne tarjoaisi myös veneettömille helsinkiläiselle välineen merellä oloon.

tiistai 21. lokakuuta 2008

Harri Pirhonen (SDP)

1. Helsinki on aina kasvanut merelle. Mm. Kauppatorin ranta, Senaatintori ja Aleksanterinkatu on entistä merenpohjaa. Arabianrantaa vallattiin myös mereltä, samoin Huopalahtea. Onnistuneet ratkaisut luovat uskoa uudenlaiseen rantarakentamiseen, mutta kohteet on mietittävä tarkkaan. Nykyisiä merenrantojen virkistysalueita ei pidä asunnoilla pilata.

2. Helsingin rannat tulee pääosin varata kaupungin virkistyskäyttöön. Jätkäsaareen ja Kruununvuorenrantaan voidaan kuitenkin suunnitella järkeviä kerrostaloratkaisuja niin, että kaikki asumismuodot (vuokra, omistus, osaomistus ja HITAS) ovat edustettuina. Ranta on tärkeä myös meille koillis- ja pohjoishelsinkiläisille. Malmin lentokenttä on meidän meri avarine näköaloineen. Sinne ei saa rakentaa asuntoja, vaan lentotoiminnan tulee jatkua vuoden 2034 umpeutuvan vuokrasopimuksen jälkeenkin.

3. Ei. Miksi pilata oiva vesiaihe ja tukkia Tokoinlahti? Asuntolaivasatama ei sovi keskustaan. Sitä voidaan harkita esimerkiksi Merihakaan, Lauttasaareen, Sompasaareen ja/tai Merihakaan.

4. Helikopteriliikennettä ei tarvitse hoitaa Hernesaaresta käsin. On tutkittava muut vaihtoehdot. Kenttä voi sijaita kauempanikin keskustasta. Ei se matka-aikaa juuri pidennä.

5. Kyllä ja ei. Keskustan pysäköintimaksuja voidaan korottaa, jolloin autoilu stadin sydämessä vähenee. Parkkipaikkoja on turha rakentaa lisää. Liityntäpysäköintiä ja joukkoliikennettä on kehitettävä. Matkalippujen hinnat puolitettava. Tunneli helpottaisi liikkumista lännestä itään ja vähentäisi keskustan ruuhkia. Toisaalta tunnelin rakentaminen kannustaisi autoilemaan eikä se ole kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

6. Silta, metrotunneli ja vesibussi ovat kaikki omalla tavallaan hyviä vaihtoehtoja. Neiiden kustannukset on punnittava tarkkaan, sillä oikea ratkaisu on käytössä kymmeniä vuosia.

7. Kyllä. Suomenlinnan hienosti toimiva lauttayhteys käy esimerkistä ja sopisi moneenkin ?satamaan?. Myös sellaisiin, jotka eivät varsinaisesti ole saaressa (esim. Kruunuvuorenranta, Lauttasaari, Herttoniemi Vuosaari).

maanantai 20. lokakuuta 2008

Lotta Kortteinen (Vihreät)

1. Ei mitenkään erityisemmin. Ensisijaisesti tulee rakentaa jo käytössä oleville alueille.

2. Ei. Helsingin rakentamattomia rantoja pitää säästää yhteiseen virkistyskäyttöön, eikä rakentaa muutamien rikkaiden linnoiksi. Esimerkiksi Kivinokan ja Vartiosaaren alueet on säilytettävä nykyisessä käytössään.

3. Kyllä. Ensinäkin suunnitellut laivat ovat hyvin pieniä, eikä niitä tule kovin montaa. Laivat tuovat Kaisaniemen puistoon elämää parantamaan alueen turvallisuutta. Tutkitusti sellaiset osat kaupungista ovat viihtyisiä ja turvallisia, joissa joku asuu.

4. Ei. Helikopterimatkailu ei ole ympäristön kannalta kestävää.

5. Ei. Se toisi vain lisää autoja jo valmiiksi ahtaalle Helsingin niemelle. Resurssit tulee säästää joukkoliikenteen ja etenkin raideliikenteen kehittämiseen.

6. Raiteita pitkin suoraan keskustasta sillan kautta. Lisäksi raiteta pitkin pitää päästä myös itään päin Herttoniemeen.

7. Kyllä

sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Heikki Lehti (PS)

1. Helsingin ei pitäisi kasvaa merelle eikä mihinkään muuhunkaan suuntaan. Suomessa löytyy vapaata tilaa rakentaa, asua ja tehdä työtä muualla maassa aivan yllin kyllin. Helsinki on mielestäni saavuttanut kasvunsa pään. Tästä lähtien kasvaminen tuottaa vain yhä suurempia määriä saasteita, epäviihtyisyyttä, mielenterveysongelmia ja väestön jakautumista onnistujiin ja häviäjiin. Kannatan kasvua maakunnissa.

2. Helsingin rannoille ei pitäisi rakentaa enää yhtään mitään vaan pitää vapaat rannat virkistyskäytössä. Viheralueet ovat tärkeä osa ennakoivaa mielenterveystyötä, mitä ei yleensä osata arvostaa vaan korjataan jälkikäteen vain ongelmia.

3. Kaisaniemen puiston asuntolaivasatama ei ole tarpeellinen vaan suorastaan vahingollinen. Asunnot vaativat valtavan infrastruktuurin, jolloin melko pian nipistetään paloja puistosta. Rannat pitäisi myös säilyttää avoinna mahdollisimman monille kävijöille.


4. Hernesaaressa on nykyään helikopterikenttä, jonka melusaasta on kohtuullinen. En pysty arvioimaan sitä lähiasukkaan korvin, mutta Eiranrannan uudet asukkaat ovat etukäteen tienneet asiasta muuttaessaan.

5. Keskustatunnelia ei pidä rakentaa, koska se vain tuo autoja lisää Helsinkiin. Se ei poista mitään ongelmia eikä tuo mukanaan kävelykatuja. Kaikki varat ja viihtyvyys vain uhrataan läpikulkuliikenteelle entistä pahemmin.

6. Kruunuvuoreen voisi rakentaa raitiovaunulinjan pidennyksen nykyiseltä radalta Liisankadulta. Myös yksityisautoilun rajoitusten myötä voisi aloittaa pienbussiliikenteen ympäri Kruununhakaa.

7. Vesijoukkoliikenne voitaisiin ottaa käyttöön merellisten kaupunginosien välille, joskaan en usko kiireisten kaupunkilaisten sitä helposti käyttävän. Tehokas lauttaliikenne Laajasalosta Kauppatorin tuntumaan voisi vähentää autoilupaineita keskustaan. Siltaa ei Laajasaloon Kruunuvuorenselän yli kannata rakentaa.

lauantai 18. lokakuuta 2008

Teja Kotilainen (Kulttuuril)

1. Hmm... Ei. En oikein pidä ajatuksesta, että jyllätään noin valtavasti luonnollisia rantaviivoja ja pohjamutia. Se taasen kuulostaa fiksulta, että öljy-yhtiöt raivataan tieltä pois ja tehdään messevä asumisalue sinne rantsuun. Se Kruununvuori ja nää...

2. Ei, ellei joku esitä mulle jotain hyvää selkeää suunnitelmaa, kuten em. Kruununvuori esim. on.

3. En tiedä.

4. En tiedä.

5. Keskustatunneli pitäisi rakentaa ja vapauttaa keskusta jalankulkijoiden käyttöön ja pyöräteiksi.

6. Pidin ajatuksesta lautta- ja raitiovaunuvaihtoehdot.

7. Jep!